Ψυχοθεραπεία

Για τον εντοπισμό των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την όποια δυσλειτουργία ή διαταραχή του θεραπευόμενου εφαρμόζονται αποτελεσματικές και επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Μη λειτουργικές συμπεριφορές θεωρούνται οι συμπεριφορές εκείνες που μας δημιουργούν δυσκολίες στην καθημερινότητά μας.

Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να είναι:

 • Το χρόνιο άγχος
 • Επιθετικότητα
 • Φοβίες
 • Χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • Τραυματικά γεγονότα
 • Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση
 • Μέσα από την προσωπική σχέση που αναπτύσσουν θεραπευτής - θεραπευόμενος αλλά και τη σταθερότητα των συναντήσεων σε συγκεκριμένο μέρος και ώρα κάθε βδομάδα, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να εκφράζει και να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του και να αντιμετωπίζει τις πιθανές δυσκολίες.

  Διάρκεια συνεδρίας: 45 – 50 λεπτά.

  Αριθμός συνεδριών: διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση του παιδιού/ εφήβου/ ενήλικα από τον ειδικό.

  Συχνότητα συνεδριών: συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.