Σταυρούλα Καλαντζή

28 Ιουλίου, 2020

Κοινωνική φοβία. Πως μπορώ να την αναγνωρίσω;

Η διαταραχή κοινωνικού άγχους ή αλλιώς κοινωνική φοβία έχει χαρακτηριστεί ως επίμονος και εξουθενωτικός φόβος κοινωνικής αλληλεπίδρασης, κατά τον οποίο το άτομο φοβάται ότι θα αξιολογηθεί αρνητικά από άλλους.
27 Ιουλίου, 2020

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Η Θεωρία του Νου μπορεί να αναπτυχθεί με Λογοθεραπεία, καθώς οι δραστηριότητες προσαρμόζονται ατομικά για τις ανάγκες του παιδιού. Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι γονείς, οι οποίοι μπορούν καθημερινά στο σπίτι να βοηθάνε στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.
23 Ιουλίου, 2020

Ανάγνωση Βιβλίου και Λογοθεραπεία

Τα παιδιά με προβλήματα λόγου και ομιλίας μπορεί να έχουν δυσκολία στο να μοιράζονται τις σκέψεις τους με λέξεις ή χειρονομίες. Μπορεί επίσης να δυσκολευούνται να παράγουν σωστά διάφορες λέξεις ή να αδυνατούν να κατανοήσουν την προφορική και γραπτή γλώσσα. Διαβάζοντας στο παιδί σας βιβλία μπορείτε να ενισχύσετε την ομιλία και τις γλωσσικές του δεξιότητες!
23 Ιουλίου, 2020

Παιχνίδι και Φιλία

Το παιδικό παιχνίδι δεν είναι απλά μια δραστηριότητα, αλλά ένα γενικό πλαίσιο για τη δημιουργία και την κατανόηση των σχέσεων. Το παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη αξία στο πλαίσιο της κουλτούρας των συνομηλίκων, καθώς συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις εξελισσόμενες κοινωνικές σχέσεις τους. Το κίνητρο των παιδιών να παίζουν ή να είναι φίλοι με κάποιον βασίζεται στις κοινές δραστηριότητες, στη συμπάθεια και στη θετική συμπεριφορά.