Υπερκινητικότητα

Η ΔΕΠ-Υ και τα πιθανά αίτιά της

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι μια διαταραχή που παρουσιάζεται σταθερά και με διαρκή συμπτώματα απροσεξίας και/ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-V TR, American Psychiatric Association ,2000), τα συμπτώματα πρέπει να παρουσιάζονται και να προκαλούν δυσλειτουργία πριν την ηλικία των επτά ετών, να είναι εμφανή σε δύο ή περισσότερα πλαίσια, όπως το σχολείο και το σπίτι και η καθημερινότητα να χαρακτηρίζεται από κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική δυσλειτουργία. Τα συμπτώματα αυτά της απροσεξίας και/ή της υπερκινητικότητας- παρορμητικότητας πρέπει να εμφανίζονται για τουλάχιστον 6 μήνες.

Τα τελευταία χρόνια, τα ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στα πιθανά αίτια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί διαφόρων ειδών αιτιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται σε μικρότερο  ή μεγαλύτερο βαθμό με την πιθανότητα εμφάνισης ΔΕΠ-Υ. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια εκείνους που ευθύνονται άμεσα για τα συμπτώματα της διαταραχής.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα στηρίζουν πλέον την εκτίμηση ότι, αν και η αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ είναι πολυπαραγοντική, τον πρώτο ρόλο κατέχουν οι βιολογικοί παράγοντες (γενετικοί-νευρολογικοί), καθώς και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τη διατροφή και την ανατροφή των παιδιών από τους γονείς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΔΕΠ-Υ είναι μια κατάσταση, στην οποία οι γενετικές διαφορές μεταξύ των παιδιών λειτουργούν καταλυτικά στην πιθανότητα εμφάνισής της. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ΔΕΠ-Υ είναι ιδιαίτερα κληρονομική σε ποσοστό 70%, ενώ πρόσφατες έρευνες έχουν αρχίσει να εξετάζουν την υπόθεση συγκεκριμένα γονίδια να εμπλέκονται στη ΔΕΠ-Υ.

Ως μία ακόμη αιτία εξετάζεται η υπολειτουργία του νευρολογικού συστήματος που διεγείρει την προσοχή, καθώς και επίκτητοι παράγοντες όπως η εγκεφαλίτιδα, η κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η σοβαρή προωρότητα, τροφές πλούσιες σε ζάχαρη  και αλλεργίες.

Ανεξαρτήτως όμως των ειδικότερων αιτιών που προκαλούν τη ΔΕΠ-Υ, ο τρόπος που ένα παιδί μεγαλώνει,  το πώς διαπαιδαγωγείται από τους γονείς του, τα όρια που του τίθενται, το υποστηρικτικό περιβάλλον και η γενικότερη σχέση που αναπτύσσει με τους γονείς, είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης της ΔΕΠ-Υ και το πόσο καλά ή όχι θα την αντιμετωπίσει το παιδί.

Φεβρουάριος 20, 2017
23329366751_8db5e56c4c_b

ΔΕΠ-Υ και πιθανά αίτια

Η ΔΕΠ-Υ και τα πιθανά αίτιά της Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι μια διαταραχή που παρουσιάζεται σταθερά και με διαρκή συμπτώματα απροσεξίας και/ή […]
Δεκέμβριος 19, 2016
30637426472_4cd6a29e58_b

Πρώιμη ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένα φαινόμενο που ανησυχεί τόσο τους γονείς των παιδιών όσο και τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν παιδιά που ενώ αντικειμενικά δεν παρουσιάζουν κάποιο […]
Νοεμβρίου 8, 2016
brain and computer

Βιοανάδραση και Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, ελλειμματική προσοχή. Είναι έννοιες που δημιουργούν όλο και περισσότερες ανησυχίες, τόσο σε γονείς, όσο και σε εκπαιδευτικούς, με την έναρξη των σχολείων. Το […]
Σεπτέμβριος 27, 2016
images

Τι είναι η ΔΕΠΥ;

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) – διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η […]