Εισηγήτρια:

Δήμητρα Σιμιτζή

Λογοθεραπεύτρια, Msc Λογοθεραπείας


Ημερομηνία

Σάββατο

18 Μαΐου 2019

Τόπος

Business With

Παλαιολόγου Μπενιζέλου 2, Πλάκα


Διάρκεια

11:00 - 14:00


Προσέλευση & Παραλαβή Σημειώσεων

10:45


Διάλειμμα

12:15 - 12:30


Παραλαβή Βεβαιώσεων με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου


Δίδακτρα:

45€

Για κράτηση θέσης με κατάθεση χρημάτων έως 10/05/2019:

40€

Φοιτητές/ Άνεργοι:

35€

Για κράτηση θέσης με κατάθεση χρημάτων έως 10/05/2019:

30€

Για ομαδικές εγγραφές των 3 ατόμων και άνω: 30€

5. «Φωνολογικές και Αρθρωτικές Διαταραχές»ΘεματολογίαΣύμφωνα με τον ορισμό του DSM-IV, η Φωνολογική Διαταραχή εκδηλώνεται ως αδυναμία στη χρήση ήχων της ομιλίας για την ηλικία και τη διάλεκτο και περιλαμβάνει λάθη στην παραγωγή των ήχων, στη χρήση των ήχων καθώς και στην οργάνωση και τον συμβολισμό τους (APA, 2013).
Η Διαταραχή της Άρθρωσης ορίζεται ως μία αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το παιδί κάνει χρήση των φθόγγων σε επίπεδο κατώτερο από εκείνο που αντιστοιχεί στη νοητική του ηλικία, αλλά με φυσιολογικό επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων.
Οι φωνολογικές διαταραχές, όπως και οι διαταραχές άρθρωσης, έχουν αρνητικές συνέπειες στον λόγο και στην ομιλία, αλλά και στην επικοινωνία του ατόμου. Στην περίπτωση αρθρωτικής διαταραχής το άτομο διαλέγει μεν το σωστό ήχο - φώνημα, αλλά το προφέρει λάθος λόγω της μη σωστής τοποθέτησης των αρθρωτών (Κάρτζια, 2011). Η διαταραχή αυτή, επομένως, αναφέρεται στις δυσκολίες των κινητικών πτυχών που σχετίζονται με την παραγωγή του λόγου. Η διάκριση μεταξύ αρθρωτικών διαταραχών και φωνολογικών διαταραχών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο στο ευρύ φάσμα του λόγου


Η θεματολογία του σεμιναρίου διαμορφώνεται ως εξής:


1η Ενότητα:

-Εισαγωγή στη φωνολογική εξέλιξη

-Ορισμός των φωνολογικών διαταραχών

-Ορισμός των αρθρωτικών διαταραχών

-Αιτιολογία

2η Ενότητα:

-Μέθοδοι αξιολόγησης

-Διαφοροδιάγνωση - Απόκλιση διαταραχών με παρεμφερή χαρακτηριστικά

-Παρέμβαση και στοχοθεσία

-Ο ρόλος του γονέα

-Ανάλυση περιστατικών - παραδείγματα

-Συζήτηση


Στα Δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται:

Παρακολούθηση Σεμιναρίου

Σημειώσεις και Υλικό σε Έντυπη Μορφή

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Αίτηση συμμετοχήςΟν/μο (απαραίτητο)

Ημ. Γέννησης (απαραίτητο)

Διεύθυνση (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σπουδές

Είμαι
 Επαγγελματίας Φοιτητής Άνεργος